Favourites Extension

posted on 02 Jan 2009 17:43 by xvista

ทุกการปรับรุ่น จะปรับรุ่นให้อัตโนมัติ

โดยจะเห็นผลของการปรับรุ่นใหม่ เมื่อกด Ctrl+F5

 

Changelog: Version 1.1

  • แก้ไขในวันที่ 3 มกราคม 2551
  • แก้ไขประสิทธิภาพ: เพิ่มความเร็วในการรันคริปต์
  • แก้ไขหน้าตา: เปลี่ยนแปลง CSS เล็กน้อย

Changelog: Version 1.0.1

  • แก้ไขในวันที่ 3 มกราคม 2551
  • แก้ไขคุณสมบัติ: เมื่อเลื่อนเมาส์ไปไว้เหนืออวาตาร์ใดๆ แล้ว อวาตาร์จะส่องสว่าง ใช้ได้ทุกเบราเซอร์ ยกเว้น Internet Explorer 8 Beta

Changelog: Version 1.0

  • เปิดตัวครั้งแรก วันที่ 2 มกราคม 2551
  • แสดง Favourites ใน Exteen 4 เป็นอวาตาร์ของคนใน Favourites แทนข้อความธรรมดา
  • สามารถสลับขนาดอวาตาร์ได้ 2 ขนาด คือขนาด 32x32 pixel กับขนาด 64x64 pixel
  • เมื่อเลื่อนเมาส์ไปไว้เหนืออวาตาร์ใดๆ แล้ว อวาตาร์จะส่องสว่าง (คุณสมบัตินี้มีในทุกเบราเซอร์ ยกเว้น Internet Explorer ทุกรุ่น)

Recommend